Delivery Time: 1-5 Miniutes

Price: $ 0.48

RESULT SAMPLE

IMEI: 35XXXXXXXXXXX

Xfinity Status: Clean

BYOD Status: No